แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด | ข้อมูลแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ที่ รหัส SMIS 8 หลัก ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ / ชื่อโรงเรียน อำเภอ เอกสาร
131010000สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1เมืองบุรีรัมย์
231010001โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายเมืองบุรีรัมย์
331010002โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)เมืองบุรีรัมย์
431010003โรงเรียนบ้านหนองม้าเมืองบุรีรัมย์
531010004โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยาเมืองบุรีรัมย์
631010005โรงเรียนบ้านท้องเรือเมืองบุรีรัมย์
731010006โรงเรียนบ้านพระครูน้อยเมืองบุรีรัมย์
831010007โรงเรียนบ้านหนองปรือเมืองบุรีรัมย์
931010008โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)เมืองบุรีรัมย์
1031010009โรงเรียนวัดบ้านเสม็ดเมืองบุรีรัมย์
1131010010โรงเรียนไตรภูมิวิทยาเมืองบุรีรัมย์
1231010011โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูเมืองบุรีรัมย์
1331010012โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยเมืองบุรีรัมย์
1431010013โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาเมืองบุรีรัมย์
1531010014โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่เมืองบุรีรัมย์
1631010015โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวงเมืองบุรีรัมย์
1731010016โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์เมืองบุรีรัมย์
1831010017โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กเมืองบุรีรัมย์
1931010018โรงเรียนบ้านโนนศิลาเมืองบุรีรัมย์
2031010019โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นเมืองบุรีรัมย์
2131010020โรงเรียนบ้านพะไลเมืองบุรีรัมย์
2231010021โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)เมืองบุรีรัมย์
2331010022โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์
2431010023โรงเรียนบ้านตะเคียนเมืองบุรีรัมย์
2531010024โรงเรียนบ้านหนองเพชรเมืองบุรีรัมย์
2631010025โรงเรียนวัดบ้านสวายสอเมืองบุรีรัมย์
2731010026โรงเรียนวัดบ้านรุนเมืองบุรีรัมย์
2831010027โรงเรียนบ้านหนองค่ายเมืองบุรีรัมย์
2931010028โรงเรียนบ้านดอนใหญ่เมืองบุรีรัมย์
3031010029โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่าเมืองบุรีรัมย์
3131010030โรงเรียนบ้านโคกระกาเมืองบุรีรัมย์
3231010031โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคารเมืองบุรีรัมย์
3331010032โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)เมืองบุรีรัมย์
3431010033โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเมืองบุรีรัมย์
3531010034โรงเรียนบ้านหนองโสนเมืองบุรีรัมย์
3631010035โรงเรียนบ้านมะค่าเมืองบุรีรัมย์
3731010036โรงเรียนบ้านง้างเมืองบุรีรัมย์
3831010037โรงเรียนบ้านตะโกเมืองบุรีรัมย์
3931010038โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้เมืองบุรีรัมย์
4031010039โรงเรียนบ้านหนองยางเมืองบุรีรัมย์
4131010040โรงเรียนบ้านสระเกษเมืองบุรีรัมย์
4231010041โรงเรียนบ้านหนองขวางเมืองบุรีรัมย์
4331010042โรงเรียนพระครูวิทยาเมืองบุรีรัมย์
4431010043โรงเรียนบ้านม่วงเมืองบุรีรัมย์
4531010044โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางเมืองบุรีรัมย์
4631010045โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่เมืองบุรีรัมย์
4731010046โรงเรียนบ้านโคกกลางเมืองบุรีรัมย์
4831010047โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์
4931010048โรงเรียนบ้านหนองทะลอกเมืองบุรีรัมย์
5031010049โรงเรียนวัดสว่างบูรพาเมืองบุรีรัมย์
5131010050โรงเรียนบ้านหนองไทรวิทยาเมืองบุรีรัมย์
5231010051โรงเรียนบ้านสวายจีกเมืองบุรีรัมย์
5331010052โรงเรียนบ้านโคกเปราะเมืองบุรีรัมย์
5431010053โรงเรียนบ้านพลวงเมืองบุรีรัมย์
5531010054โรงเรียนบ้านฝ้ายเมืองบุรีรัมย์
5631010055โรงเรียนเบญจคามวิทยาเมืองบุรีรัมย์
5731010056โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยเมืองบุรีรัมย์
5831010057โรงเรียนบ้านถาวรเมืองบุรีรัมย์
5931010058โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยเมืองบุรีรัมย์
6031010059โรงเรียนบ้านหนองสองห้องเมืองบุรีรัมย์
6131010060โรงเรียนบ้านตลาดชัยเมืองบุรีรัมย์
6231010061โรงเรียนบ้านกระเดื่องเมืองบุรีรัมย์
6331010062โรงเรียนบ้านร่มไทรเมืองบุรีรัมย์
6431010063โรงเรียนบ้านสารภีเมืองบุรีรัมย์
6531010064โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยาเมืองบุรีรัมย์
6631010065โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำเมืองบุรีรัมย์
6731010066โรงเรียนบ้านตลาดควายเมืองบุรีรัมย์
6831010067โรงเรียนบ้านฝังงาเมืองบุรีรัมย์
6931010068โรงเรียนบ้านโนนแดงเมืองบุรีรัมย์
7031010069โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์เมืองบุรีรัมย์
7131010070โรงเรียนบ้านหนองมะเขือเมืองบุรีรัมย์
7231010071โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)เมืองบุรีรัมย์
7331010072โรงเรียนบ้านสมสนุกเมืองบุรีรัมย์
7431010073โรงเรียนบ้านหนองไผ่เมืองบุรีรัมย์
7531010074โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)เมืองบุรีรัมย์
7631010076โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลเมืองบุรีรัมย์
7731010077โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยาเมืองบุรีรัมย์
7831010078โรงเรียนบ้านโคกหัวช้างเมืองบุรีรัมย์
7931010079โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกเมืองบุรีรัมย์
8031010080โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งเมืองบุรีรัมย์
8131010081โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูงเมืองบุรีรัมย์
8231010082โรงเรียนบ้านนากลางเมืองบุรีรัมย์
8331010083โรงเรียนบ้านมาบสมอเมืองบุรีรัมย์
8431010084โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์เมืองบุรีรัมย์
8531010085โรงเรียนบ้านหนองตราดเมืองบุรีรัมย์
8631010086โรงเรียนวัดสถานีหนองตาดเมืองบุรีรัมย์
8731010087โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารเมืองบุรีรัมย์
8831010088โรงเรียนวิมลวิทยาเมืองบุรีรัมย์
8931010089โรงเรียนบ้านหลักเขตเมืองบุรีรัมย์
9031010090โรงเรียนบ้านโคกเก่าเมืองบุรีรัมย์
9131010091โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยาเมืองบุรีรัมย์
9231010092โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเมืองบุรีรัมย์
9331010093โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยาเมืองบุรีรัมย์
9431010094โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์เมืองบุรีรัมย์
9531010095โรงเรียนบ้านโคกวัดเมืองบุรีรัมย์
9631010096โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ลำปลายมาศ
9731010097โรงเรียนบ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์"ลำปลายมาศ
9831010098โรงเรียนวัดโกรกประดู่ลำปลายมาศ
9931010099โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)ลำปลายมาศ
10031010100โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"ลำปลายมาศ
10131010101โรงเรียนบ้านลุงม่วงลำปลายมาศ
10231010102โรงเรียนบ้านสระคูณ"สิริทัศน์ประชาสรรค์"ลำปลายมาศ
10331010103โรงเรียนวัดโนนสำราญลำปลายมาศ
10431010104โรงเรียนเรืองทองสามัคคีลำปลายมาศ
10531010105โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคีลำปลายมาศ
10631010106โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาลำปลายมาศ
10731010107โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากาลำปลายมาศ
10831010108โรงเรียนบ้านหนองปลิงลำปลายมาศ
10931010109โรงเรียนวัดขี้ตุ่นลำปลายมาศ
11031010110โรงเรียนบ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา"ลำปลายมาศ
11131010111โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนาลำปลายมาศ
11231010112โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ลำปลายมาศ
11331010113โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาลำปลายมาศ
11431010114โรงเรียนบ้านหนองไฮลำปลายมาศ
11531010115โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องลำปลายมาศ
11631010116โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยลำปลายมาศ
11731010117โรงเรียนบ้านหนองไทรลำปลายมาศ
11831010118โรงเรียนบ้านหนองบัวลำปลายมาศ
11931010119โรงเรียนบ้านหนองม่วงลำปลายมาศ
12031010120โรงเรียนบ้านบริหารชนบทลำปลายมาศ
12131010121โรงเรียนบ้านทะเมนชัยลำปลายมาศ
12231010122โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"ลำปลายมาศ
12331010123โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มลำปลายมาศ
12431010124โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีลำปลายมาศ
12531010125โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมลำปลายมาศ
12631010126โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษา-ประชานุสรณ์ 5)ลำปลายมาศ
12731010127โรงเรียนบ้านนาศรีนวลลำปลายมาศ
12831010128โรงเรียนบ้านตูมหวานลำปลายมาศ
12931010129โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ลำปลายมาศ
13031010130โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ลำปลายมาศ
13131010131โรงเรียนบ้านโคกสูงลำปลายมาศ
13231010132โรงเรียนวัดบ้านโคกซาดลำปลายมาศ
13331010133โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างลำปลายมาศ
13431010134โรงเรียนบ้านโคกสว่างลำปลายมาศ
13531010135โรงเรียนรวมมิตรวิทยาลำปลายมาศ
13631010136โรงเรียนบ้านหนองแวงลำปลายมาศ
13731010137โรงเรียนบ้านเมืองแฝกลำปลายมาศ
13831010138โรงเรียนบ้านตูบช้างลำปลายมาศ
13931010139โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าลำปลายมาศ
14031010140โรงเรียนวัดหนองครกลำปลายมาศ
14131010141โรงเรียนวัดหนองสองห้องลำปลายมาศ
14231010142โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟลำปลายมาศ
14331010143โรงเรียนวัดหนองขุนปราบลำปลายมาศ
14431010144โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศลำปลายมาศ
14531010145โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)ลำปลายมาศ
14631010146โรงเรียนบ้านแสลงพันลำปลายมาศ
14731010147โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อยลำปลายมาศ
14831010148โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็กลำปลายมาศ
14931010149โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวงลำปลายมาศ
15031010150โรงเรียนบ้านหนองระนามลำปลายมาศ
15131010151โรงเรียนบ้านหนองผักโพดลำปลายมาศ
15231010152โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาลำปลายมาศ
15331010153โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงลำปลายมาศ
15431010154โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาลำปลายมาศ
15531010155โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลลำปลายมาศ
15631010156โรงเรียนบ้านหนองซอแซลำปลายมาศ
15731010157โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำลำปลายมาศ
15831010158โรงเรียนบ้านแท่นพระลำปลายมาศ
15931010159โรงเรียนบ้านหนองมันปลา""กุศลสามัคคีวิทยา""ลำปลายมาศ
16031010160โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ลำปลายมาศ
16131010161โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ลำปลายมาศ
16231010162โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกลำปลายมาศ
16331010163โรงเรียนบ้านห้วยศาลาลำปลายมาศ
16431010164โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ลำปลายมาศ
16531010165โรงเรียนวัดบ้านตะขบ""โนนตะครอง โคกใหม่วิทยา""ลำปลายมาศ
16631010166โรงเรียนวัดหัวสะพานลำปลายมาศ
16731010167โรงเรียนวัดบ้านหินโคนลำปลายมาศ
16831010168โรงเรียนวัดกะทิงลำปลายมาศ
16931010169โรงเรียนวัดโคกสะอาดลำปลายมาศ
17031010170โรงเรียนบ้านโคกสนวนชำนิ
17131010171โรงเรียนบ้านช่อผกาชำนิ
17231010172โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทาชำนิ
17331010173โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรชำนิ
17431010174โรงเรียนบ้านหัวสะพานชำนิ
17531010175โรงเรียนบ้านโคกสะอาดชำนิ
17631010176โรงเรียนอนุบาลชำนิชำนิ
17731010177โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)ชำนิ
17831010178โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ชำนิ
17931010179โรงเรียนบ้านประคองชำนิ
18031010180โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทาชำนิ
18131010181โรงเรียนวัดละลวดชำนิ
18231010182โรงเรียนบ้านหนองพะองชำนิ
18331010183โรงเรียนบ้านหนองเพิกชำนิ
18431010184โรงเรียนบ้านดอนหวายชำนิ
18531010185โรงเรียนวัดหนองปล่องชำนิ
18631010186โรงเรียนบ้านตาเหล็งชำนิ
18731010187โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)บ้านด่าน
18831010188โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนาบ้านด่าน
18931010189โรงเรียนบ้านดงเย็นบ้านด่าน
19031010190โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)บ้านด่าน
19131010191โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพบ้านด่าน
19231010192โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายบ้านด่าน
19331010193โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)บ้านด่าน
19431010194โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านบ้านด่าน
19531010195โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีบ้านด่าน
19631010196โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยาบ้านด่าน
19731010197โรงเรียนวัดบ้านปราสาทบ้านด่าน
19831010199โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมบ้านด่าน
19931010200โรงเรียนวัดบ้านกะชายบ้านด่าน
20031010201โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรบ้านด่าน
20131010202โรงเรียนวัดบ้านกะหาดบ้านด่าน
20231010203โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กบ้านด่าน